Nama pārvaldnieka galvenais uzdevums ir mājas īpašnieku kopības, pilnvarojuma ietvaros, sniegt nepārtruktu un ilgstspējīgu mājas uzturēšanu, atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajiem normatīvajiem aktiem. 

Ja, izvērtējot esošo situāciju, ir skaidrs, ka būtiskas problēmas, kas attiecas uz komfortablu apstākļu nodrošināšanu un drošības prasību ievērošanu jūsu mājā netiek ilgstoši risinātas, jāsāk domāt, ka ir iestājies  īstais laiks mainīt esošo nama pārvaldnieku, apsaimniekotāju.  Pazīmes, kuras norāda, ka esošais pārvaldnieks nepilda to, ko dzīvokļu īpašnieki ir cerējuši no tā sagaidīt, un nepilda tam uzticēto nama pārvaldīšanas uzdevumu:

  1. - Nav zināms un netiek uzrādīts mājas īpašnieku krātā uzkrājuma fonda izlietojums;
  2. - Netiek plānoti remotdarbi;
  3. - Plānotie remontdarbi netiek izpildīti;
  4. - Komunālajos rēķinos pozīcijas ir nesaprotamas un neizskaidrojamas;
  5. - Nepārtruktas inženiertīklu avārijas;
  6. - Komunikācija ar apsaimniekošanas uzņēmumu ir vāja;
  7. - Apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieki ir nelaipni vai neprot komunicēt;
  8. - Mājas apkārtne un kopīpašuma telpas ir nesakoptas un neuzraudzītas;
  9. - Daudz solījumu, maz darba;
  10. - Apsaimniekotājs ir “aizkavējies” sociālisma laikā, neievēro šodienas normatīvus un prasības;

Ja kaut vien pazīme ir līdzīga ar Tavu esošo nama pārvaldnieku, tad zini, ka šāda sadarbība nebūs auglīga un ir pienācis laiks meklēt citu Nama pārvaldnieku.

Ko mēs varam piedāvāt ?

Mājas pārvaldnieka maiņa, atsevišķos gadījumos, pat nozares profesionālim rada zināmas nēertības. Protams, ir normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā dzīvojamā māja būtu jāparņem un jānodod tālāk, kā piemēram - likums:

tomēr, katrā novadā vai pilsētā, ir savi "iekšējie" noteikumi, kas nekur nav traktēti, tādējādi, proces mēdz atšķirties. 

Mūsu uzņēmums piedāvā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa pilnu nodrošinājumu. Noslēdzot līgumu par īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, SIA "Ēku projekti& Pārvaldīšana" uzņemas pilnu atbildību par nama pārvaldību un ekspluatāciju. Jūsu īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana būs vispusīga, atbilstoši Valsts normatīvajiem aktiem un risinājumiem, kas pielāgoti katram namam  individuāli, ievērojot nama specifiku un dzīvokļu īpašnieku maksātspēju.

Kā nomainīt nama apsaimniekotāju / pārvaldnieku ?